Luettelo C

Valtiorikoslain Tiedusteluosaston Luettelo C.

Luettelo C.

Aikaisemman suunnitelmansa mukaisesti laskee Valtiorikoslain Tiedusteluosasto, joka on kokonaisuudessaan perinyt Esikunnan Tiedusteluosaston toimintaohjelman, julkisuuteen valmistamansa Luettelon C vaarallisemmista, vielä toistaiseksi vapaalla jalalla olevista ja kesän aikana eri vankileireistä karanneista kapinallisista. Esillä oleva luettelo käsittää ne henkilöt ympäri maan, joiden saamamme aineiston perusteella voi olettaa erikoisen huomattavalla tavalla ottaneen osaa kapinaan tai sen valmisteluihin. Siten on päähuomio kiinnitetty punaisten keskusvirastojen jäseniin, takavarikoimiskomissaareihin, kaupunkien valtuutettuihin, vallankumousoikeuksien puheenjohtajiin ja syyttäjiin j. n. e. Luonnollisesti on myös luetteloon otettu Punaisen Kaartin päälliköt, kuitenkin etupäässä komppanianpäälliköt ja niitä korkeammat, samoin kuin henkilöt, jotka Punaisen Kaartin erikoisosastojen, kuten tiedusteluosastojen, panssarijunien ja A-komppanian, jäseninä ovat olleet kapinan aikana erittäin vastuunalaisessa asemassa. Varsinaisista punakaartilaisista on luettelossa ylipäänsä vain niiden henkilöiden nimet, joita on erittäin painavilla syillä voitu epäillä osallisiksi murhiin, ryöstöihin tai muihin Rikoslain alaisiin tekoihin.

Täydellinen ja virheetön ei tämäkäään luettelo aineiston puutteellisuuden tähden voi tietysti olla. Kun aineiston luotettavuutta on ollut vaikea tarkistaa, on joukkoon voinut pujahtaa sellaistenkin henkilöitten nimiä, jotka ovat vangittuina, ehkäpä jo tuomitutkin; samoin on siitä voinut jäädä pois nimiä, joita siinä ehdottomasti kaivattaisiin. Edelleen on luetteloon saattanut ehkä eksyä joku sellainenkin nimi, jota ei mielellään voi sekoittaa kapinaan. Siltä varalta saa Valtiorikoslain Tiedusteluosasto huomauttaa, ettei se tätä luetteloa laatiessaan ole tahtonutkaan ehdottomasti väittää, että kaikki siinä mainitut henkilöt ovat ottaneet osaa kapinaan ja sellaisina vangittavat, vaan ainoastaan pidätettävät tarpeellista kuulustelua varten. Sittenkuin Valtiorikoslain Tiedusteluosasto tämän vuoden marraskuun 1 päivästä lopettaa toimintansa, voidaan lähempiä tietoja luetteloon otetuista henkilöistä saada Yleisesikunta III Valvontaosastolta tai suoraan asianomaisten paikkakuntien suojeluskuntien esikunnilta.

Valtiorikoslain Tiedusteluosasto toivoo, että Luettelo C, joka nyt jaetaan suojeluskuntien esikunnille ja maan kaikille poliisiviranomaisille, on kaikista puutteellisuuksistaan huolimatta edes jossain määrin helpottava asianomaisten viranomaisten työtä kapinan selvittelyssä.

Helsinki, .

Valtiorikoslain Tiedusteluosasto.


Suositut nimet juuri nyt